Blog

Dodano: 22.05.2020

Jak zakończyć działalność spółki kapitałowej?

Istnieją różne sposoby zakończenia działalności spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych). ...
Dodano: 06.05.2020

Detroit - miasta też upadają.

Detroit to największy przypadek miasta - bankruta w historii Stanów Zjednoczonych. W czasach prosperity miasto było ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, maszynowego i zbrojeniowego. W Detroit znajdowały się siedziby korporacji finansowych i bankowych oraz takich firm jak Ford, General Motors, Chrysler. ...
Dodano: 23.04.2020

Postępowanie zabezpieczające - łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.

1 stycznia 2020 r. weszły nowe przepisy ułatwiające zabezpieczenie roszczeń w sprawach rozpoznawanych przez sąd. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. ...
Dodano: 16.04.2020

Postępowanie upadłościowe gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Co w przypadku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela? Czy można w takiej sytuacji złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i wobec takiego dłużnika prowadzić postępowanie upadłościowe? ...
Dodano: 02.04.2020

RatujBiznes.

Dołączyliśmy do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - #RatujBiznes ...
Dodano: 24.03.2020

Nowe przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości.

Z dniem 24 marca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ułatwiające proces ogłoszenia upadłości.    ...
Dodano: 17.03.2020

Porady prawne online w czasach koronawirusa.

W obecnych czasach wykorzystujemy nowe technologie do obsługi naszych klientów, którzy zwłaszcza teraz potrzebują naszego wsparcia. Nasza Kancelaria uruchamiła internetową rejestrację wizyt online z prawnikami. ...
Dodano: 21.02.2020

Właściwość sądu - zmiana procedury cywilnej.

Zmianie uległ art. 34 KPC, który w dotychczasowej formie umożliwiał wytoczenie powództwa o zapłatę przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby wierzyciela. ...
Dodano: 31.01.2020

Zmiana nazwiska w trakcie rozwodu.

Przyjęła sie praktyka, że po orzeczeniu rozwodu małżonek ma prawo powrotu do nazwiska które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. ...
Dodano: 09.09.2019

UPADŁOŚĆ - i co dalej?

Według najnowszych badań liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw gwałtownie rośnie. Najwięcej upada firm produkcyjnych, z branży transportowej i budowlanej. Upadają głównie firmy średnie i małe. ...


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018