Wynagrodzenie kancelarii.

Przejrzystość i łatwe praktyki rozliczeniowe są podstawą naszej działalności. Wierzymy, że bycie skutecznym prawnikiem oznacza utrzymywanie otwartej komunikacji z klientem, dlatego odpowiadamy na krótkie pytania bez dodatkowych opłat.

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy.

Oferujemy elastyczne plany cenowe i płatności dostosowane do konkretnych potrzeb każdego klienta, w tym zryczałtowane opłaty za przygotowanie dokumentów i wzajemnie uzgodnione limity dla projektów godzinowych.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy prawników w danym miesiącu.

Przy sprawach jednorazowych również pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość zależy od charakteru sprawy i przewidywanego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie success fee

Wynagrodzenie stanowi premia płatna dopiero po zakończeniu sprawy, w zależności od jej wyniku (najczęściej jako określony z góry procent liczony od wartości przedmiotu sporu).

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Bezpłatne porady prawne

Nasza kancelaria udziela też bezpłatne porady klientom, którym sytuacja finansowa nie pozwala na opłacenie prawnika.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018