Co nas wyróżnia?

Specjaliści w odzyskiwaniu należności

 • Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za świadczone usługi windykacyjne.
 • Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.
 • W przypadku bezskutecznej egzekucji nie obciążamy klienta kosztami zastęsptwa procesowego, co zważywszy na ich wysokość (nawet do 25.000,00 zł) stanowi istotny element odróżniający nas od konkurencji.
 • Stosujemy opracowane przez nas techniki windykacji, bazujące na wiedzy z zakresu prawa oraz psychologii.
 • W procesie odzyskiwania należności stosujemy tylko procedury całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zapewniamy naszym klientom szybki i bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym stanie powierzonych nam spraw.
 • Podejmujemy się również windykacji wierzytelności trudnych, stwierdzonych już orzeczeniami sądu, jak i takich, w odniesieniu do których windykacja okazała się bezskuteczna.
 • Odzyskujemy od dłużnika koszty windykacji i wypłacamy je klientowi. Zgodnie z obowiązujacym prawem (Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) dłużnik ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniesie wierzyciel w trakcie dochodzenia należności. W przypadku umów zawartych po 28 kwietnia 2013 r., dłużnik powinien pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł wierzyciel w celu dochodzenia.pieniędzy.

Skuteczne mediacje

 • Posiadamy bogate doświadczenie i sukcesy w godzeniu sprzeczych stanowisk między stronami.
 • Nasi mediatorzy dążą do zawarcia porozumienia aby uniknąć długotrwałych, kosztownych i stresujących postępowań sądowych.

Usługi prawne na najwyższym poziomie

 • Usługi prawnicze świadczymy w ramach przepisów prawa i w sposób profesjonalny oraz rzetelny z zachowaniem należytej staranności.
 • Respektujemy tajemnicę radcowską/adwokacką zapewniając tym samym klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji,
 • Ewentualne procesy sądowe prowadzimy skrupulatnie i fachowo i dlatego mamy tak olbrzymi odsetek korzystnych orzeczeń sądowych dla naszych klientów.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018