Windykacja i zakup należności

  • Brak zaliczek.
  • Wynagrodzenie prowizyjne tylko za rezultat.
  • Kredytowanie kosztów sądowych i egzekucyjnych.
  • Duża aktywność na etapie egzekucji komorniczej.
  • Skutecznie, rzetelnie i szybko.

Oferowana przez nas usługa windykacyjna przebiega - co do zasady - w trzech etapach:

I. Windykacja polubowna – mediacje przedsądowe

Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności.
Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji.
Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).


II. Windykacja sądowa

Podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.
W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

III. Egzekucja komornicza

Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność.
Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.


Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.

Bezpłatnie ocenimy:

  • jakie są szanse na odzyskanie należności,
  • jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie,
  • za jaką kwotę możemy odkupić dług.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018