Windykacja i zakup należności

 • Brak zaliczek.
 • Wynagrodzenie prowizyjne tylko za rezultat.
 • Kredytowanie kosztów sądowych i egzekucyjnych.
 • Duża aktywność na etapie egzekucji komorniczej.
 • Skutecznie, rzetelnie i szybko.

Oferowana przez nas usługa windykacyjna przebiega - co do zasady - w trzech etapach:

I. Windykacja polubowna – mediacje przedsądowe

 • Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności.
 • Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji.
 • Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).

II. Windykacja sądowa

 • Podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.
 • W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

III. Egzekucja komornicza

 • Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
 • Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność.
 • Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

 

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.

 
Bezpłatnie ocenimy:
 • jakie są szanse na odzyskanie należności,
 • jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie,
 • za jaką kwotę możemy odkupić dług.

 Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018