Dołączyliśmy do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - #RatujBiznes!

Cel akcji

Akcja ma na celu po pierwsze informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. Na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes przedsiębiorcy mogą odnaleźć listę wniosków (dotyczących głównie należności ZUS i US), które są potencjalnie możliwe do zastosowania. W chwili obecnej na stronie są wyłącznie wnioski dotyczące aktualnego stanu prawnego, niemniej jednak z chwilą wejścia w życie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej na stronie pojawi się lista wniosków, które dodatkowo będą potencjalnie możliwe do zastosowania w przypadku przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Po drugie, celem akcji jest świadczenie, przez biorące w niej udział kancelarie nieodpłatnej (pro publico bono) pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie. Dzięki fachowej pomocy przedsiębiorcy unikną tzw. biurokratycznego wąskiego gardła, związanego ze spodziewaną ilością składanych przez przedsiębiorców wniosków. Fachowe przygotowanie wniosków pozwoli przedsiębiorcom uzyskać pomoc bez zwłoki powodowanej wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych, odrzuceniem pierwotnie złożonych wniosków i konieczności ponownego złożenia itp.

Jak pomagamy?

Świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom odbywa się zdalnie przy użyciu telefonu, e-maila, połączeń wideo, komunikatorów internetowych itp. Zasadą jest, iż pomoc/konsultacje/asysta/doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o pomoc jest nieodpłatna. Wszelkie inne działania (np. prowadzenie postępowania związanego ze złożeniem wniosku, prowadzenie innych spraw danego przedsiębiorcy), ich zakres oraz ewentualne wynagrodzenie z tytułu ich świadczenia pozostaje do ustalenia z danym przedsiębiorcą.