Jesli wierzyciel odpowiednio wczesnie zareaguje tj. zaraz po upływie terminu płatności będzie dochodził swoich należności, ma dużą szansę na skuteczne odzyskanie wierzytelności polubownie i bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Przy odzyskiwaniu należności czas ma ogromne znaczenie, ponieważ im dłużej czekamy, tym mniejsze są szanse na spieniężenie należności. Sytuacja finansowa dłużnika jest coraz gorsza, niejednokorotnie pojawiają się już u niego egzekucje komornicze.

Zawarcie ugody z dłużnikiem we wczesnej fazie przeterminowania należności jest bardzo korzystne, bo uzyskujemy uznanie długu. Gdyby dłużnik nie wywiązał się z zawartej ugody, mamy możliwość szybko i tanio pzeprowadzić postępowanie sądowe, bez obawy, że pozwany kontrahent będzie próbował to postępowanie przedłużyć. Uzyskując nakaz zapłaty w trybie nakazowym możemy kierować sprawę do komornika, składając wniosek o przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego.