W ramach obsługi prawnej spółek nasza kancelaria m.in. przygotowuje projekty uchwał organów spółek, obsługuje zgromadzenia wspólników i asystuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Terminy sporządzania, podpisania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok są nastepujące:

  • Sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie - w terminie do 3 miesięcy tj. do 31.03.2019 r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - w terminie do 6 miesięcy tj. do 30.06.2019 r.
  • Złożenie sprawozdania finansowego do KRS - w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia (nie później niż do 15.07.2019 r.)

Odpowiedzialność karna:

  • Niesporządzenie sprawozdania finansowego - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie (art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
  • Niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości).