Ponownie gościliśmy na antenie Radia eM i tym razem opowiadaliśmy jak starać się o odszkodowanie za szkody powstałe na naszej nieruchomości w wyniku działania zakładu górniczego (kopalni). Oto w skrócie poruszne przez nas zagadnienia.

1. Szkody mogą mieć różną postać: pęknięcia ścian, pęknięcia stropów, deformacji stolarki okiennej i drzwiowej, pochylenia budynku czy nawet jego zawalenia.

2. Każda szkoda może mieć różną przyczynę. Może też nie być związana z działalnością zakładu górniczego. Każdorazowo niezbędna jest analiza specjalistyczna określająca zakres realnych żądań, z jakimi można wystąpić do zakładu górniczego.

3. Szkoda może być wyrządzona przez nieistniejącą kopalnię.

4. Roszczenia odszkodowawcze należy kierować do przedsiębiorcy który prowadzi zakład górniczy tj. kopalnię wykonującą eksploatację na danym terenie. Jeśli nie istnieje przedsiębiorca  odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, odpowiedzialność z mocy prawa ponosi Skarb Państwa. Zasady tej odpowiedzialności reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

5. Warto gromadzić dokumentację związaną ze szkodą: zdjęcia, ugody i protokoły zawarte z kopalnią.

6. Wstąpienie na drogę sądową z kopalnią możliwe jest dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego, które trwa 30 dni.