Warunki skorzystania z ulgi na złe długi zgodnie z art. 89a ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) są następujące:

1. dłużnik i wierzyciel są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,

2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3. minęło 90 dni od terminu zapłaty faktury,

4. nie minęły 2 lata od daty wystawienia faktury (termin 2 letni liczymy od końca roku kiedy faktura została wystawiona).