Podczas ostatniej audycji radiowej rozmawiałyśmy o upadłości konsumenckiej!

Często pytacie czy upadłość konsumencka rzeczywiście pozwala zacząć życie z „czystą kartą”?

Upadłość konsumencka potocznie zwana bankructwem ma na celu oddłużenie oraz zaspokojenie wierzycieli, przynajmniej w minimalnej części.
Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pobieżnych.
Mówiąc najprościej to umorzenie wszelkich dotychczasowych zobowiązań i rozpoczęcie bytu gospodarczego od nowa.

Każda upadłość konsumencka ma swój koniec. Po wykonali przez dłużnika obowiązków nałożonych w planie spłaty, jeżeli takowy był, możliwe jest całkowite oddłużenie. Zatem upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi rozpocząć życie z czystą karta finansową, bez zadłużeń i niespłaconych wierzycieli.

Zakończenie procesu upadłości konsumenckiej oznacza powrót do normalności.