Zasada którą się zawsze kierujemy w każdej zleconej sprawie windykacyjnej to podjęcie w kierunku dłużnika działań polubownych (mediacje, ugody). W ten sposób poznajemy specyfikę działalności dłużnika i problemy z którymi musi się zmierzyć. Często znajdujemy wspólne rozwiązanie na które wyraża zgodę wierzyciel.

Wierzyciel to nie instytucja bankowa, to przedsiębiorca, który działa w trudnym otoczeniu rynkowym i nie stać go na długie kredytowanie odbiorcy. Niestety, polityka udzielania kredytów kupieckich doprowadziła do nadużywania tego narzędzia przez wielu odbiorców.