Mediacje. Pomagamy wypracować korzystne rozwiązanie dla obu stron.

Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczymy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Posiadamy bogate doświadczenie i sukcesy w godzeniu sprzeczych stanowisk między stronami. Nasi mediatorzy dążą do zawarcia porozumienia aby uniknąć długotrwałych, kosztownych i stresujących postępowań sądowych.

Na czym polegają mediacje?

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Zalety mediacji:
  • szybkość,
  • poufność,
  • dobrowolność (możliwość odstąpienia od prowadzonych mediacji),
  • poczucie bezpieczeństwa (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami),
  • niskie koszty,
  • e-mediacje (jeśli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron).

Mediacje w naszej Kancelarii prowadzi Mediator Dorota Machura - wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach.

 Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018