Odszkodowanie za szkody górnicze

Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, czy też – jak to się powszechnie określa – z tytułu „szkód górniczych”.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • porady prawne z zakresu usuwania szkód górniczych,
  • wstępne szacowanie wartości wyrządzonej szkody przy współudziale rzeczoznawców i innych specjalistów,
  • negocjacje z przedsiębiorstwem górniczym na etapie przedsądowym,
  • pomoc merytoryczna przy sporządzaniu i podpisywaniu ugody,
  • reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym,
  • pomoc przy prawnym zabezpieczaniu obiektów budowlanych oraz uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa górniczego na wykonanie zastępcze robót budowlanych,
  • pomoc przy uzyskaniu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu zapobieżenia szkodzie albo jej dalszym skutkom,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych na terenie oddziaływania ruchu zakładu górniczego.


Ile to kosztuje?

  • Brak opłaty od pozwu.
  • Brak wydatków na biegłego.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 12 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona chcąca wystąpić przeciwko przedsiębiorstwu górniczemu (kopalni) o naprawienie szkody górniczej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. To w praktyce oznacza, że wszelkie wydatki związane ze sprawą, w tym opłatę od pozwu, wydatki na biegłego itp. tymczasowo ponosi Skarb Państwa a sąd zasądza sumę poniesionych kosztów od strony przegrywającej sprawę. Dzięki takiej regulacji dochodzenie roszczeń od kopalń jest ułatwione i nie powoduje dla zainteresowanego obciążenia finansowego przy składaniu pozwu.

 Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018