Windykacja. Szybko i skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze.

Dlaczego my?
 • Brak opłat za przyjęte zlecenie.
 • Płatność tylko za efekt.
 • Bezpłatna konsultacja i wycena.
 • Profesjonalna pomoc prawna.
Jak odzyskujemy pieniądze dla naszych klientów?

Usługa windykacyjna przebiega - co do zasady - w trzech etapach. Im szybciej klient zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług, tym łatwiej jest odzyskać należności ugodowo, bez konieczności wszczynania procedur sądowych.

I Etap. Windykacja polubowna (mediacje). Pozostań w dobrych relacjach ze swoim kontrahentem.

Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności. Przeprowadzając mediacje, klient zyskuje wsparcie prawne i możliwość ugodowego odzyskania pieniędzy. Zawarcie ugody z dłużnikiem i nie wywiązanie się z niej przez dłużnika, umożliwia przeprowadzenie szybkiego postępowania sądowego a następnie skutecznej egzekucji komorniczej. Stosujemy następujące formy kontaktu z dłużnikiem:

 • Kontakt listowny - wysyłamy wezwanie do zapłaty i jeśli to konieczne prowadzimy dalszą korespondencję zapewniając klientowi wsparcie prawne.
 • Kontakt telefoniczny - rozmowy prowadzone przez doświadczonych negocjatorów.
 • Kontakt e-mailowy - precyzyjnie komunikujemy i informujemy o możliwych sankcjach i korzyściach.
 • Kontakt osobisty - każdy dłużnik zaproszony jest do uczestnictwa w mediacji. 

II Etap. Windykacja sądowa. Przejdź sprawnie przez postępowanie sądowe.

Zgromadzony materiał dowodowy wykorzystujemy do przygotowania i wniesienia do sądu pozwu o zapłatę. Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.
W postępowaniu sądowym, klient ma zapewnioną opiekę prawną - nasi prawnicy reprezentują klienta na rozprawach, podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

III Etap. Egzekucja komornicza. Działaj szybciej niż inni wierzyciele.

Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika korzystając z usług detektywów i wywiadowni gospodarczych.
Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność.
Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Windykacja na koszt dłuznika?

Kosztami postępowania windykacyjnego można obciążyć dłużnika (na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Po zakończeniu windykacji dłużnik będzie musiał zwrócić wszystkie koszty poniesione przez wierzyciela w procesie windykacji.

Kogo i jakie sprawy obsługujemy?

Naszymi klientami są duże firmy i korporacje, małe i srednie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. 

Obsługujemy:

 • pojedyńcze wierzytelności wynikające z faktur, umów, pożyczek itp.,
 • wierzytelności masowe,
 • sprawy po bezskutecznych egzekucjach,
 • sprawy przedawnione.

 

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.

Bezpłatnie ocenimy:

 • jakie są szanse na odzyskanie należności,
 • jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie,
 • za jaką kwotę możemy odkupić dług.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018