Windykacja i zakup należności

Windykacja polubowna – mediacje przedsądowe

  • Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności.
  • Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji.
  • Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).

Windykacja sądowa

  • Podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.
  • W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

Egzekucja komornicza

  • Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
  • Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność.
  • Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

 

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018