Obsługa prawna osób fizycznych

Zadbamy o Państwa interesy

Klientom indywidualnym oferujemy pełne wsparcie prawne w prywatnych sprawach. Udzielamy porad prawnych oraz kompleksowych obsług prawnych, w ramach których reprezentujemy Państwa przed sądami i organami administracyjnymi.

W ramach usług prawnych dla osób fizycznych, proponujemy następujące formy współpracy:

 • model ryczałtowy – z góry wiadomo, ile wyniesie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie można zapłacić w ratach lub dopiero po skutecznym zakończeniu sprawy – tzw. wynagrodzenie success fee;
 • wynagrodzenie success fee – wynagrodzenie płatne dopiero po zakończeniu sprawy, a jego wysokość określamy procentowo od wartości przedmiotu spraw;
 • wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o stawki ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – SPRAWDŹ aktualne przepisy – LINK

W jakich sprawach najczęściej pomagamy?

 • Windykacja – dochodzenie należności wynikających z pożyczek, weksli, z niewykupionych obligacji oraz z tytułu umów ubezpieczenia (polisolokaty).
 • Upadłość konsumencka – pomoc prawna w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i umorzeniu zobowiązań.
 • Kredyty we frankach – pomoc prawna w zakresie wytaczania powództw przeciwko bankom z tytułu zawartych umów kredytu CHF.
 • Szkody górnicze – dochodzenie odszkodowań od kopalni.
 • Prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, umowy majątkowe małżeńskie.
 • Prawo karne – obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych.
 • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek.
 • Prawo prawy – ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, zakaz konkurencji, niesłuszne zwolnienie.
 • Odszkodowania – dochodzenie odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy też błędu lekarskiego.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami