Stalking

W ostatnich latach coraz częstszym przestępstwem jest stalking. Poprzez stalking rozumiemy uporczywe nękanie, wzbudzające poczucie udręczenia, poniżenia i szeroko pojętego zagrożenia

Do przestępstwa stalkingu dochodzi zarówno, gdy stalker (osoba nękająca) zbliży się do ofiary fizycznie, jak również wtedy, gdy zrobi to wirtualnie. Stalking to także składanie niepożądanych deklaracji i propozycji, groźby, natrętne komunikowanie się z ofiarą, nachodzenie jej bliskich

Warto pamiętać, że za stalking może odpowiedzieć również osoba podglądająca i śledząca kogoś. Stalking musi mieć charakter długotrwały i umyślny.

Stalking – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w związku z przestępstwami dotyczącymi stalkingu. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jakie kary za stalking?

Osoba dopuszczająca się stalkingu zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Karze podlega również osoba wykorzystująca wizerunek innej osoby, jej dane osobowe itd. w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub materialnej. Należy pamiętać również o tym, że jeśli osoba poszkodowana w następstwie stalkingu targnie się na swoje zdrowie lub życie, sprawca przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Pomoc Kancelarii dla poszkodowanych w stalkingu

Przy tego rodzaju przestępstwach postępowanie przygotowawcze prowadzone jest na wniosek osoby pokrzywdzonej (lub jej prawnych opiekunów) przez organy publiczne – prokuratura, policja.

Nasi prawnicy Kancelarii Adwokackiej VOLENTI coraz częściej pracują przy postępowaniach dotyczących stalkingu.

Oferujemy przede wszystkim:

  • analizę sytuacji, mającą na celu ustalenie, czy przestępstwo nosi znamiona stalkingu,

  • pomoc w przygotowaniu wniosku dotyczącego zgłoszenia stalkingu,

  • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego,

  • reprezentowanie klienta podczas wszystkich etapów postępowania,

  • szeroko pojęte doradztwo prawne.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.