Separacja

Separacja jest alternatywnym do rozwodu rozwiązaniem, które daje małżonkom dodatkowy czas do namysłu, dając jednocześnie szansę na naprawienie zerwanych więzi.

Rodzaje separacji

Rozróżniamy dwa rodzaje separacji: faktyczną oraz prawną.

Z separacją faktyczną mamy do czynienia, gdy małżonkowie postanawiają prowadzić osobne życie – mieszkają oddzielnie lub wciąż razem, ale nastąpił między nimi całkowity rozkład pożycia.

Separacja faktyczna może być wstępem do separacji prawnej, którą to swoim orzeczeniem potwierdza sąd. Aby sąd mógł ją orzec, wystarczy, że w toku postępowania okaże się, że rzeczywiście między małżonkami nastąpił rozkład pożycia – ustała więź gospodarcza, fizyczna i duchowa.

Separacja – Dobry adwokat – Katowice Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w zakresie spraw związanych z separacją. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Czy małżonkowie w separacji muszą mieszkać osobno?

Należy pamiętać o tym, że nie jest konieczne, aby małżonkowie będący w separacji mieszkali osobno.

Do czego prowadzi separacja?

Zdarza się, że separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy, np. z powodów religijnych nie chcą zdecydować się na rozwód. Separacja może prowadzić do rozwodu, ale również do powrotu do małżeństwa.

Co jest skutkiem separacji?

Skutkiem separacji jest rozdzielność majątkowa małżonków, uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża, odsunięcie od ustawowego dziedziczenia, odnotowanie orzeczenia o separacji w akcie małżeństwa.

Separacja - pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI w zakresie prowadzenia spraw o separację zapewnia:

  • pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji,

  • reprezentowanie klientów przed sądem,

  • merytoryczną pomoc w sporządzenie wniosku o separację,

  • fachowa i kompetentna pomoc prawna od początku trwania procedury sądowej aż do jej zakończenia,

  • dbałość o zabezpieczenie interesów klienta,

  • szukanie jak najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań,

  • wieloletnie doświadczenie, poparte wysokimi kwalifikacjami.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.