Rozwód i sprawy rozwodowe

Zadbamy o Twoje prywatne sprawy

Otrzymasz od nas pełne wsparcie prawne w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie bądź z orzekaniem winy jednego z małżonków.  Jako Twój pełnomocnik będziemy chronić Twoje interesy i pomożemy Ci przygotować odpowiednie dokumenty i dowody do sprawy rozwodowej.

Zajmiemy się również podziałem Twojego majątku. Przy udziale Mediatorów z naszej kancelarii możesz uniknąć procedury sądowej i w sprawiedliwy sposób podzielić polubownie wspólny dorobek. Jeżeli zajdzie taka konieczność, będziemy Cię też reprezentować w sądowym podziale majątku wspólnego.

Zakres pomocy prawnej w sprawach rozwodowych i o podział majątku wspólnego

  • negocjacje rozwodowe dotyczące sposobu rozwiązania małżeństwa, sposobu korzystania z domu lub mieszkania wspólnie zajmowanego, wysokości alimentów na rzecz dzieci lub drugiego małżonka, kontaktów rodziców z dziećmi,
  • ustalenie i przygotowanie strategii procesowej,
  • pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego do pozwu o rozwód,
  • przygotowanie pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew,
  • przygotowanie wniosku o podział majątku lub odpowiedź na wniosek o podział majątku,

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami