Spory budowlane i nieruchomości

Zadbamy o Twoje kontrakty budowlane i nieruchomości

W realizowanych projektach budowlanych bardzo często dochodzi do sporów. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm budowlanych i projektantów pozwala dostarczyć naszym klientom odpowiednie i korzystne rozwiązania prawne.

Prawnicy VOLENTI zadbają o Twoje interesy dotyczące zarówno dużych inwestycji jak i małych, takich jak domy jednorodzinne. 

W jakich sprawach pomagamy?

  • opracowywanie projektów umów o roboty budowlane,
  • reprezentacja w sporach wynikających z kontraktów budowlanych z inwestorami i podwykonawcami,
  • dochodzenie należności wynikających z niezapłaconych faktur,
  • obrona poprzez żądanie miarkowania kary umownej rażąco wygórowanej,
  •  wsparcie w sporach z najemcami,
  •  pomoc w wykonaniu umów sprzedaży nieruchomości – zastępcze oświadczenie woli czy też stwierdzenie nieważności umowy,

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami