Windykacja należności

Zadbamy o Twoje wierzytelności

W VOLENTI specjalizujemy się w windykacji należności, która zapewnia najszybszą możliwą drogę do odzyskania Państwa wierzytelności.  Podejmując działania egzekucji należności, dbamy o Państwa interesy, ale także o dobry wizerunek Państwa firm. W proces dochodzenia należności zaangażowani są doświadczeni windykatorzy, mediatorzy, detektywi, prawnicy i komornicy.

Działania windykacyjne możemy podjąć już od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Dlatego im szybciej zostanie zlecona nam sprawa, tym krócej będzie trwał proces dochodzenia Państwa należności. Liczy się dla nas sukces i zależy nam na tym, aby dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego było ostatecznością.  Dlatego zawsze dążymy do wyegzekwowania spraw polubownie.

Etapy windykacji

Windykacja polubowna

Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności. Prowadzimy negocjacje, a Państwu zapewniamy wsparcie prawne i możliwość ugodowego odzyskania pieniędzy.

Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zawartej ugody, przeprowadzamy szybkie postępowanie sądowe, a następnie skuteczną egzekucję komorniczą. 

Windykacja sądowa

Przygotowujemy i wnosimy do sądu pozew o zapłatę. Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postępowaniu sądowym zapewniamy opiekę prawną – nasi prawnicy reprezentują klienta na rozprawach, podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

Egzekucja komornicza

Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, korzystając z usług detektywów i wywiadowni gospodarczych. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami