Kredyt we frankach

Zadbamy o Twój kredyt CHF

Od kilku lat spłacasz kredyt udzielony we franku szwajcarskim (CHF) i końca nie widać? Być może bank zawarł z Tobą umowę kredytową z niedozwolonymi klauzulami – tzw. klauzulami abuzywnymi. W tej sytuacji możesz wystąpić o unieważnienie takiej umowy! Eksperci kancelarii VOLENTI bezpłatnie przeanalizują Twoją umowę kredytu we CHF i podejmą w Twoim imieniu odpowiednie kroki prawne wobec Twojego banku.

Podstawą rozpoczęcia postępowania o unieważnienie umowy kredytowej w CHF jest bardzo dokładna analiza takiej umowy, a w szczególności pod kątem czy bank spełnił wobec Ciebie obowiązek informacyjny o całkowitych kosztach kredytu w walucie CHF, uwzględniających m.in. ryzyko walutowe. Z naszego doświadczenia wynika, że w większości umów nie spełniono tego obowiązku i jest podstawa do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać od banku!

Poza analizą samej umowy kredytowej, oszacujemy wartość nadpłaconych rat i sprecyzujemy roszczenie wobec banku: unieważnienie Twojej umowy lub odfrankowienie kredytu. Zapewnimy Ci reprezentację zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Wystarczy, że wypełnisz formularz, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i oszacujemy, o jakie pieniądze możesz walczyć!

Unieważnienie umowy czy odfrankowienie kredytu?

Unieważnienia kredytu w walucie CHF oznacza definitywne jego zamknięcie. Wówczas bank jako kredytodawca i Ty jako kredytobiorca będziecie mieć obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie od siebie otrzymaliście. Bank będzie musiał zwrócić Ci wszystkie należności, w tym prowizje od udzielonego kredytu, raty wraz z odsetkami i inne opłaty. Ty z kolei będziesz miał obowiązek zwrócić otrzymany od banku kapitał. Po wzajemnym potrąceniu roszczeń nastąpi określenie, które roszczenie jest wyższe i wówczas bank zwróci Ci powstałą nadpłatę lub Ty wyrównasz roszczenie banku. Twoja nieruchomość zostanie jednocześnie zwolniona z zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku.

Odfrankowienie kredytu oznacza, że umowa kredytu nadal obowiązuje. Usunięte zostaną z niej niedozwolone tzw. klauzule abuzywne, a sam kredyt stanie się kredytem złotówkowym. Kredyt będziesz więc dalej spłacać, ale w złotówkach polskich.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami