Windykacja i zakup należności

Zadbamy o Twoje wierzytelności

W kancelarii VOLENTI specjalizujemy się w windykacji należności, która zapewnia najszybszą możliwą drogę do odzyskania Twoich wierzytelności. A jeśli nie chcesz już martwić się o niezapłacone należności, chętnie je od Ciebie kupimy. Podejmując działania egzekucji należności, dbamy o Twoje interesy, ale także o Twój dobry wizerunek.

Działania windykacyjne możemy podjąć już od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Dlatego im szybciej zlecisz nam sprawę, tym krócej zajmie nam proces dochodzenia Twoich należności. Liczy się dla nas sukces i zależy nam na tym, aby dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego było ostatecznością.  Dlatego dążymy do rozwiązywania Twoich spraw polubownie.

Nasze wynagrodzenie prowizyjne podbieramy za efekt tj. od skutecznie odzyskanych dla Ciebie kwot.

Całe postępowanie windykacyjne przebiega w trzech głównych etapach:

I Etap. Windykacja polubowna

Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnej spłaty należności. Prowadzimy negocjacje, a Tobie zapewniamy wsparcie prawne i możliwość ugodowego odzyskania pieniędzy.

Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zawartej ugody, przeprowadzamy szybkie postępowanie sądowe, a następnie skuteczną egzekucję komorniczą. 

II Etap. Windykacja sądowa

Przygotowujemy i wnosimy do sądu pozew o zapłatę. Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postępowaniu sądowym masz zapewnioną opiekę prawną – nasi prawnicy reprezentują Cię na rozprawach, podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

III Etap. Egzekucja komornicza

Przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, korzystając z usług detektywów i wywiadowni gospodarczych. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Zakup wierzytelności

Jeśli chcesz przestać myśleć o niezapłaconych przez Twoich dłużników fakturach, kupimy od Ciebie te wierzytelności. Wystarczy, że wyślesz do nas fakturę – a my bezpłatnie dokonamy wyceny wierzytelności. Gdy zdecydujesz się na sprzedaż wierzytelności na rzecz kancelarii VOLENTI, zawrzemy stosowną umowę sprzedaży i w terminie do 7 dni otrzymasz od nas pieniądze na wskazane konto bankowe.

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności, szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. Kupujemy wierzytelności wynikające z przeterminowanych faktur, nieprzedawnione i nieobjęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Bezpłatnie dokonujemy wyceny wierzytelności.

Wystarczy wysłać do nas fakturę na adres: sekretariat@volenti.pl

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami