Wynagrodzenie

Przejrzyste warunki współpracy

Ułatwiamy Twoje interesy, zamiast je komplikować – dlatego rozliczenie za naszą pomoc prawną niczym Cię nie zaskoczy: jest łatwe i przejrzyste. Nasze wynagrodzenie ustalamy indywidualnie, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Przygotowaliśmy elastyczne warunki współpracy i wynagrodzenia, dostosowane do Twoich potrzeb. Znajdziesz u nas zryczałtowane opłaty za przygotowanie dokumentów i wspólnie uzgodnione limity dla projektów godzinowych.

Oto elastyczne formy wynagrodzenia za pracę naszych prawników - zapoznaj się i wspólnie wybierzemy najlepszą dla Ciebie:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jeśli masz wiele spraw na głowie i chcesz abyśmy prowadzili stałą obsługę prawną Twoich interesów, proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wspólnie określimy liczbę godzin pracy naszych prawników w danym miesiącu. Dla Twojej wygody, przy sprawach jednorazowych również pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe. Jego wysokość zależy od charakteru sprawy i przewidywanego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie success fee

Najpierw Twoje interesy! Jeśli chcesz, aby rozliczenie za obsługę prawną nastąpiło dopiero po skutecznym załatwieniu Twojej sprawy, znajdziesz u nas taką możliwość. Wynagrodzenie stanowi wówczas premia płatna po zakończeniu sprawy – najczęściej jej wysokość określamy procentowo od wartości przedmiotu sprawy. 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Zadbamy o Twoje interesy przed sądem lub organem administracji publicznej! Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz stawki ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Sprawdź aktualne przepisy – LINK.

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatnie doradzimy w sprawach Twoich interesów! Znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, a Twoje interesy są zagrożone? Zwróć się do nas o pomoc, a my udzielimy Ci bezpłatnej porady prawnej. Bo brak środków na wynagrodzenie dla prawnika, nie oznacza brak ochrony prawnej Twoich spraw! Wspólnie zastanowimy się, w jakim zakresie możemy pomóc Tobie.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami