Czy świadczenia na rzecz spółki wynikające z art. 176 KSH podlegają VAT?

Art. 176 KSH [Powtarzające się świadczenia niepieniężne]
§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.
§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.
§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 
Tak. Powtarzające się świadczenia wykonywane przez podatnika na rzecz spółki będą odpłatnym świadczeniem usług wykonywanym w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 8 ust. 1 VATU.
 
Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7.7.2022 r., 0113-KDIPT1-1.4012.258.2022.4.ŻR.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»