Podatek akcyzowy

Podatek, który obciąża ostatecznego konsumenta to podatek akcyzowy, czyli tzw. akcyza. Pobierany jest on wyłącznie na jednym etapie obrotu – kiedy płaci go jeden podatnik. Wówczas automatycznie następuje zwolnienie z niego na innych etapach. 

Podatek akcyzowy – Kancelaria VOLENTI Katowice Udzielimy pomocy prawnej w zakresie podatku akcyzowego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie prawa podatkowego. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Kto jest podatnikiem akcyzy?

Podatnikiem akcyzy jest jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, osoba prawna oraz osoba fizyczna.

Co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są, m.in.: import wyrobów akcyzowych, produkcja wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Opodatkowanie to dotyczy tylko stanów faktycznych i wybranych wyrobów. Podatek akcyzowy jest jednym z głównych źródeł dochodu Skarbu Państwa i ma on na calu ograniczenie spożycia przez konsumentów dóbr, które uważane są za luksusowe.

Pomoc Kancelarii w zakresie podatku akcyzowego

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI w zakresie podatku akcyzowego oferuje:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądem administracyjnym oraz w kontaktach z organami podatkowymi,

  • pomoc w uzyskaniu WIA – Wiążącej Informacji Akcyzowej,

  • doradztwo w zakresie stosowania regulacji akcyzowych,

  • pomoc prawną w zakresie prawidłowego stosowania systemu SENT (system monitorowania drogowego przewozu towarów),

  • pomoc w zapewnieniu efektywności podatkowej,

  • prowadzenie postępowań podatkowych,

  • poradnictwo w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości rozliczeń akcyzowych,

  • kompleksowe wsparcie w staraniu się o prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący lub zarejestrowany wysyłający,

  • bieżące doradztwo podatkowe.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.