Blog prawny VOLENTI

W trosce o Twoje interesy dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Ochrona autorskich praw majątkowych

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od

Czytaj Dalej »

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest zasada pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Jednakże nawet od tej zasady ustawodawca przewiduje wyjątki i pomimo zawarcia

Czytaj Dalej »

Pełna księgowość dla spółki

Spółki z o.o. ze względu na złożoność swoich działań zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Nie ma tutaj możliwości jakiegokolwiek wyboru, jak w przypadku jednoosobowej

Czytaj Dalej »