Umowy handlowe

Chociaż umowa handlowa nie posiada ściśle określonej definicji sprecyzowanej w przepisach, to jest bardzo istotnym dokumentem.

Dzieli się ona na dwa rodzaje: obrót profesjonalny, który dotyczy umów zawieranych pomiędzy firmami; obrót konsumencki – związany z umowami zawieranymi pomiędzy firmą a klientem indywidualnym.

Zgodnie z obowiązującym prawem, również umowa handlowa zawarta ustnie jest zobowiązująca. Jednak zdecydowanie najlepszym sposobem jest zawarcie jej na piśmie.

Dobry adwokat od umów handlowych Kompleksowe usługi koncentrowane na umowy handlowe. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Przygotowywanie umów handlowych i nietypowych

Kancelaria Adwokacka VOLENTI zajmuje się przygotowywaniem nie tylko powszechnych umów handlowych, ale także umów nietypowych.

Zaliczane są do niej takie rodzaje porozumień jak: umowy ramowe i o współpracy, transakcyjne, inwestycyjne, zlecenia, o dzieło, o pracę, agencyjne oraz wiele innych.

Istotną gałęzią umów handlowych są umowy franchisingu – zwłaszcza w ich przypadku warto skorzystać z fachowej obsługi, aby uniknąć ryzyka i wynegocjować jak najlepsze warunki.

Pomoc Kancelarii w zakresie umów handlowych

Profesjonalni prawnicy i adwokaci VOLENTI służą pomocą podczas:

  • Przygotowywania umowy handlowej lub wprowadzania zmian do obowiązującej,

  • Negocjacji z partnerem biznesowym,

  • Analizy skutków podatkowych oraz prawnych,

  • Reprezentowania klienta przed sądem,

  • Rozliczania przychodów.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.