Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zbiór przepisów, który reguluje relacje między obywatelem a organami państwa w zakresie nakładanych na obywateli obowiązków i praw. To bardzo rozbudowana dziedzina prawa – reguluje wyjątkowo dużo aspektów codziennego życia.

Na prawo administracyjne składają się m.in.: prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami, prawo budowlane, prawo działalności gospodarczej czy prawo zagospodarowania przestrzennego.

Dobry adwokat od prawa administracyjnego Kompleksowe usługi koncentrowane na prawo administracyjne. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Pomoc Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego

Nasi wykwalifikowani adwokaci VOLENTI w zakresie prawa administracyjnego oferują:

 • bogate doświadczenie poparte szeroką wiedzą,

 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz o wznowienie postępowań administracyjnych,

 • reprezentowanie klienta w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

 • poradnictwo w zakresie prawa administracyjnego materialnego,

 • merytoryczne wsparcie w dążeniu do uzyskania koncesji i zezwoleń,

 • doradztwo w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi,

 • poradnictwo w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • pomoc w pozyskaniu warunków zabudowy, pozwoleń na budowę i użytkowanie,

 • kompleksowe poradnictwo w kwestiach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji,

 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,

 • reprezentowanie klienta w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.