Podział majątku

Podział majątku często wiąże się z różnego typu problemami i niedomówieniami, wynikającymi z niewiedzy. Nasz Kancelaria Prawna VOLENTI ma bardzo duże doświadczenie w sprawach o podział majątku, a nasi specjaliści służą fachową i kompleksową poradą prawną w tym zakresie.

Dobry adwokat – Podział majątku – Katowice Kompleksowe usługi w zakresie prawa spadkowego i podziału majątku. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Kiedy następuje podział majątku?

W momencie zawarcia małżeństwa dochodzi do ustawowo powstałej wspólnoty majątkowej małżonków. Wspólnotę majątkową można rozszerzyć lub ograniczyć u notariusza za pomocą umowy majątkowej. 

Podział majątku następuje w momencie ustania wspólnoty majątkowej (z powodu: separacji, rozwodu, śmierci małżonka, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, sądownej rozdzielności majątkowej, unieważnienia małżeństwa, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków oraz w wyniku podpisania tzw. intercyzy). 

Podział majątku następuje na drodze sądowej lub umownej.

Eksperci od podziału majątku

Nasi prawnicy, adwokaci od podziału majątku w Katowicach podchodzą do każdej sprawy indywidualnie, oferując jak najlepsze rozwiązania.

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI zapewnia:

  • fachową i merytoryczną pomoc prawną przy podziale majątku zarówno na drodze sądowej, jak i ugodowej,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych,

  • pomoc w zebraniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji,

  • szukanie jak najlepszych i najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.