Prawo budowlane

Prawo budowlane jest zbiorem norm dotyczących projektowania, budowy, ale też utrzymania i rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych. Aby postępowanie budowlane przebiegło sprawnie, ale przede wszystkim skutecznie, potrzebne jest doradztwo prawne na najwyższym poziomie.

Wykwalifikowani adwokaci naszej Kancelarii Adwokackiej VOLENTI posiadają bogate doświadczenie w kontaktach z kierownikami budowy, podwykonawcami czy pracowniami projektowymi.

Dobry prawnik – Prawo budowlane – Katowice Kompleksowe usługi koncentrowane na prawo budowlane. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Eksperci od prawa budowlanego

Nasi adwokaci oferują:

 • indywidualne podejście do klienta i szukanie jak najlepszych dla niego rozwiązań,

 • pomoc w dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności,

 • fachowe doradztwo prawne na każdym możliwym etapie realizacji inwestycji,

 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę,

 • reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach dotyczących odszkodowań, kar umownych, roszczeń gwarancyjnych czy z tytułu rękojmi,

 • negocjowanie umów,

 • pomoc w sporządzaniu umów, np. o pełnienie nadzoru inwestorskiego, o prace projektowe, umów z inżynierami budowy, z podwykonawcami,

 • reprezentowanie klienta przed administracją państwową,

 • opiniowanie umów budowlanych,

 • poradnictwo w sprzedaży lub kupnie nieruchomości,

 • pomoc prawną w sprawach związanych z wypadkami na budowie i katastrofami budowlanymi.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.