Egzekucja komornicza

Jeżeli próby porozumienia z dłużnikiem nie przynoszą rezultatu, warto sięgnąć po ostateczny środek, tj. egzekucja komornicza. Ten etap postępowania cywilnego pozwoli odzyskać należność, zgodnie z prawem, z odpowiednim zabezpieczeniem Państwa interesów.

Egzekucja komornicza z VOLENTI Katowice Przeprowadzimy prawidłowo przez cały proces egzekucji komorniczej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Do odzyskania należności może okazać się skuteczna usługa windykacji. 

Sprawdź ofertę: Windykacja – Katowice.

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem ściągania długów, jeżeli żadne wcześniejsze formy nie przyniosły oczekiwanego skutku. Postępowanie egzekucyjne uruchamiane jest na podstawie prawomocnego wyroku, chodzi o tzw. klauzulę wykonalności. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego realizuje komornik, który jest funkcjonariuszem publicznym i jego zadanie polega na odzyskaniu długu, a następnie przekazanie środków wierzycielowi.

Komornik działa w określonym rewirze, czyli obszarze przypisanym do danego sądu rejonowego. Część obowiązków związanych ze ściąganiem długu wykonuje samodzielnie, natomiast część przekazuje asesorom komorniczym. Komornik jest nadzorowany przez sąd, do którego jest przypisany. Wierzyciel może wybrać też komornika spoza rejonu, co jest uregulowane prawnie.

Jak rozpocząć egzekucję komorniczą?

Pierwszym krokiem jest wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z tytułem wykonawczym nadanym przez sąd

Następnie do dłużnika zostaje wysłane pismo z zawiadomieniem o rozpoczęciu procesu egzekucji. Jeżeli się to nie uda, komornik osobiście je przekazuje. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie inwentarza, czyli spisanie majątku dłużnika. Zatajenie przez niego majątku, może skutkować nałożeniem kary finansowej. 

Na podstawie utworzonego spisu komornik wylicza wartość majątku i ściąga dług. Komornik sam nie decyduje o tym, co zajmie. Egzekucję przeprowadza na podstawie wniosku wierzyciela, gdzie mogą być podane preferowane źródła ściągnięcia należności, oraz na podstawie wyroku sądu.

 Na tym etapie Kancelaria Prawna VOLENTI w Katowicach wspiera naszych klientów, aby cały proces był przeprowadzony prawidłowo.

Co komornik może zająć?

Jest wiele źródeł, które pomagają odzyskać należność. 

Komornik ma prawo zająć:

  • Część wynagrodzenia oraz innych rodzajów świadczeń
  • Nieruchomości: domy, działki, zabudowania gospodarcze
  • Sprzęt AGD, RTV, samochody, komputery, wyposażenie
  • Przedmioty codziennego użytku
  • Rachunek bankowy dłużnika, w tym wynagrodzenia za pracę, emerytury i renty
  • Prawa majątkowe, takie jak akcje czy udziały

W przypadku pozyskanych nieruchomości czy też sprzętów, są one zwykle wystawiane na licytację i spieniężane. Ponieważ komornik nie ma obowiązku sprawdzać, kto jest właścicielem danej rzeczy, może się zdarzyć, że zajmie sprzęt nie należący do dłużnika. Wówczas w ciągu miesiąca prawowity właściciel może złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne i odzyskać stratę.

Opinie naszych klientów