VOLENTI.

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych i Operatorem serwisu internetowego www.volenti.pl , (zwany dalej: Serwisu) jest VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. 1 Maja 38, 40-287 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000360234, posiadająca numer NIP: 6443466516, VOLENTI Wierzytelności i Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. 1 Maja 38, 40-287 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000677232, posiadająca numer NIP: 9542777712 oraz VOLENTI Rachunkowość Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. 1 Maja 38, 40-287 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000877622, posiadająca numer NIP: 9542822157.
Kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@volenti.pl
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu (zwany dalej: Użytkownikiem) za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu.

Zamówienie bezpłatnej wyceny wierzytelności
Dane dostarczone za pomocą formularza bezpłatna wycena wierzytelności (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także: nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP) są wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówionej bezpłatnej wyceny wierzytelności.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach prowadzenia działań analitycznych i statystycznych oraz w celach ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Formularz kontaktowy
Dane dostarczone za pomocą formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dobrowolnie przekazane dane) są wykorzystywane wyłącznie w celach odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzysta Administrator, w celu zapewnienia jak najlepszej jakość usług (np. dostawca hostingu strony internetowej, hostingu poczty e-mail, biuro rachunkowe) oraz innym uprawnionym podmiotom, wtedy gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).
Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów działających w tzw. państwach trzecich, z tym że w takiej sytuacji Administrator danych przekazuje dane jedynie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield – Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA., na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Więcej informacji o Tarczy Prywatności jest dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov.

Okres przetwarzania danych osobowych
O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:
• do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego,
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągnięcia celów przetwarzania.

Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@volenti.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.
Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zmówienia usługi online, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

Informacja o plikach cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Google Webmaster Tools [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
• nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.).
• nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisami społecznościowymi takimi jak: Facebook, Youtube, Google, LinkedIN.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.