Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości zajmuje się przepisami dotyczącymi: prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, ksiąg wieczystych, hipotek, wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne, prawa sąsiedzkiego, prawa mieszkaniowego oraz lokalowego.

Dobry adwokat – Prawo nieruchomości – Katowice Kompleksowe usługi w zakresie prawa nieruchomości. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Eksperci od prawa nieruchomości

Kancelaria Adwokacka VOLENTI w Katowicach świadczy szeroko pojętą pomoc prawną w zakresie postępowań zarówno administracyjnych, jak i sądowych. Zajmujemy się obsługą prawną nie tylko osób fizycznych i firm budowlanych, ale też spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych.

Nasi adwokaci oferują:

  • reprezentowanie klienta przed sądem we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa nieruchomości,

  • merytoryczne poradnictwo w zakresie prawa nieruchomości (m.in. roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności nieruchomości, dziedziczenie nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe, ustalenie granic pomiędzy działkami, tworzenie regulaminów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, doradztwo w procesach inwestycyjnych),

  • pomoc prawną w procesach o odszkodowanie za wywłaszczenie,

  • doradztwo i fachową pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

  • pomoc w wyborze najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań prawnych,

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów dowodowych.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.