Księga przychodów i rozchodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) prowadzi się przy spełnieniu następujących warunków:

 • podatek rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 12% i 32%) lub liniowo (stawka 19),
 • działalność gospodarcza prowadzona jest indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej,
 • przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro.

Biuro rachunkowe VOLENTI Pełna księgowość dla firm i doradztwo podatkowe. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie księgowości. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Usługa obejmuje:

 • księgowanie dowodów księgowych w PKPiR
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego: PIT-36, PIT-36L
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

W rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługa obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT-28
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

Działalność nierejestrowana

Świadczymy usługi dla osób fizycznych, które prowadzą drobną działalność zarobkową. 

Rejestracja spółek

 

Listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami