KPiR i ryczałt

Prowadzenie KPiR - podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • księgowanie dowodów księgowych w PKPiR
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego: PIT-36, PIT-36L
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego
 • rozliczenia pracowników
 • sporządzenie zeznania rocznego PIT-28
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami