Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa weryfikuje poprawność rozliczania się z płacenia podatków. Nie jest ona tak inwazyjna, jak kontrola skarbowa i nie są stosowane w jej toku techniki operacyjne.

Kontrolowanemu doręczone zostaje upoważnienie, w którym wskazany jest termin zakończenia kontroli.

Jeśli zaś dojdzie do przedłużenia kontroli, osoba kontrolowana musi zostać o tym fakcie powiadomiona na piśmie. Przesłanką do zakończenia kontroli jest dostarczenie protokołu.

Jest on odzwierciedleniem wszystkiego, co działo się podczas kontroli oraz tego, jakie dowody, dokumenty i fakty zostały ujawnione. Osoba podlegająca kontroli może złożyć zastrzeżenia do jej przebiegu – ma na to czas do 14 dni od zakończenia kontroli.

Kontrola podatkowa – Kancelaria VOLENTI Katowice Udzielimy pomocy prawnej w zakresie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdym aspekcie prawa. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Prawa podatnika a kontrola podatkowa

Podatnik ma prawo odwołać się, jeśli nie zgadza się z decyzją, jaka została wydana przez organ podatkowy pierwszej instancji. W takiej sytuacji odwołanie jest rozpatrywane przez nadrzędny organ.

W toku postępowania podatkowego bardzo ważne jest, aby ustalić faktyczny stan sprawy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji lub postanowienia.

Pomoc Kancelarii w zakresie kontroli podatkowej

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI oferuje:

  • fachową oraz merytoryczną pomoc prawną w zakresie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego,

  • dbanie o jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta,

  • sporządzanie pism procesowych,

  • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego i niezbędnych dokumentów,

  • reprezentowanie klienta podczas całego postępowania podatkowego,

  • uczestnictwo w przesłuchiwaniu stron postępowania oraz świadków,

  • opracowanie strategii działania, która będzie najkorzystniejsza dla klienta,

  • zabezpieczenie praw klientów.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.