Zakup wierzytelności

Kupno długów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szybkim upłynnieniem (spieniężeniem) swoich należności i pozyskaniem środków obrotowych na bieżącą działalność, istnieje możliwość sprzedaży wierzytelności.

Nasza spółka nabywa wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Wystarczy wysłać do nas dokumenty (np. fakturę lub umowę) wykorzystując nasz formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres mailowy:  sekretariat@volenti.pl

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności, szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami