Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy nie dotyczy wyłącznie pieniędzy. Z przestępstwem tym związane są także wartości dewizowe, papiery wartościowe, instrumenty finansowe, środki płatnicze, nieruchomości, prawa majątkowe albo inne mienie ruchome. Jeśli te przedmioty pochodzą z czynu zabronionego, czyli kradzieży, to za przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy może zostać oskarżony każdy, kto te przedmioty przyjmuje, używa ich, posiada je, ukrywa, dokonuje ich konwersji lub transferu i w jakikolwiek sposób próbuje utrudnić, albo udaremnić ich przestępcze pochodzenie czy miejsce przechowywania.

Pranie brudnych pieniędzy – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy prawnej w związku z przestępstwem prania brudnych pieniędzy. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Ile lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy?

Za przestępstwo związane z praniem brudnych pieniędzy można zostać skazanym na pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kto podlega karze za pranie brudnych pieniędzy?

Karze podlega też każdy kto, pracując na rzecz instytucji kredytowej, finansowej czy na rzecz banku, przyjmuje, wbrew przepisom, papiery wartościowe, instrumenty finansowe, środki płatnicze itd., dokonuje ich konwersji lub transferu, albo też przyjmuje je w okolicznościach, które wzbudzają podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego.

Wymiar sprawiedliwości ściga każdego, kto działa w porozumieniu z innymi osobami, zajmującymi się praniem brudnych pieniędzy. W postępowaniu karnym muszą zostać udowodnione korzyści związane z popełnieniem czynu zabronionego. Istnieje możliwość złagodzenia kary – sąd stosuje je, gdy, np. sprawca ujawni informacje dotyczące osób związanych z popełnieniem przestępstwa.

Pomoc i opieka prawna Kancelarii VOLENTI

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej VOLENTI oferują:

  • indywidualne, profesjonalne podejście do klienta,

  • pomoc w zakresie postępowania dowodowego,

  • weryfikację ustaleń organów procesowych,

  • doradztwo i merytoryczną pomoc w składaniu twierdzeń i wniosków.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.