Fałszerstwo faktur

Według Kodeksu Karnego zakazane jest przerabianie, wystawianie i podrabianie faktur, które poświadczają nieprawdę. Zabronione jest również samo ich używanie.

Fałszowanie faktur – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w związku z przestępstwami dotyczącymi fałszowania faktur. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jaka kara za fałszowanie faktur?

Fałszerstwo faktur zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Karze nie podlega osoba, która wystawiła niewłaściwą fakturę przez przypadek, nie działając naumyślnie poprzez, np. popełnienie błędu w interpretacji prawa.

Do odpowiedzialności również nie zostanie pociągnięta osoba, która przerobiła fakturę, będąc przekonaną, że poprawia błędne dane. W praktyce karna odpowiedzialność z tytułu fałszowania faktur dotyczy osób, chcących wyłudzić zwrot wcześniej nieopłaconego podatku VAT.

Fałszowanie faktur - wzmocnione i uprzywilejowane

Jeśli sprawca z fałszowania faktur uczynił swoje źródło dochodu lub też faktury opiewają na wysokie sumy, wtedy przestępstwo kwalifikuje się jako „wzmocnione” (typ kwalifikowany). 

Przestępstwo fałszowania faktur może również zostać zakwalifikowane jako „lżejsze” (typ uprzywilejowany) – gdy skutki nie są znacząco szkodliwe społecznie. W wypadku tego przestępstwa możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary lub jej nadzwyczajne złagodzenie

Pamiętać należy jednak, że jeśli fałszerstwo dotyczy faktur wystawionych na sumę ponad 10 mln złotych, odstąpienie od wymierzenia kary jest niemożliwe.

Postępowania karne dotyczące fałszerstwa faktur

Fałszerstwo faktur należy do przestępstw często spotykanych w praktyce, stąd adwokaci Kancelarii Adwokackiej VOLENTI mają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych ich dotyczących.

Nasi adwokaci gwarantują:

  • szeroką wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanych specjalistów,

  • szukanie najlepszych rozwiązań dla klienta,

  • reprezentowanie klienta we wszystkich postępowaniach dotyczących jego sprawy,

  • indywidualne podejście,

  • kompleksową pomoc prawną i doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.