Areszt

Areszt jest jednym ze środków zapobiegawczych, zwykle określonym czasowo. Ma on przede wszystkim na celu zarówno uniknięcie popełnienia nowego przestępstwa przez oskarżonego, jak i ochronę prawidłowego toku postępowania karnego. Tymczasowe aresztowanie stosuje się również wtedy, gdy istnieje obawa, że oskarżony będzie się ukrywał lub spróbuje uciec przed wymiarem sprawiedliwości, jak również z obawy przed nakłanianiem do składania fałszywych zeznań czy popełnieniem przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu.

Areszt – Dobry adwokat – Kancelaria VOLENTI Wnioskowanie o zastosowanie innego środka zapobiegawczego wobec oskarżonego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Jak wycofać areszt tymczasowy?

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość wycofania się i odejścia od aresztu tymczasowego. Do uchylenia dochodzi w sytuacjach, gdyby pozbawienie wolności oskarżonego miało narazić go na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, czy też pociągałoby ciężkie skutki dla niego, bądź też jego rodziny.

Także w przypadku jeśli sprawca nie został ujęty na gorącym uczynku albo tuż po nim, a za przestępstwo, którego dokonał nie grozi więcej niż rok pozbawienia wolności, tymczasowy areszt nie może zostać zastosowany.

Ile czasu wynosi aresztowanie tymczasowe?

Aresztowanie tymczasowe wynosi maksymalnie 3 miesiące. O jego zastosowaniu zawiadamia się niezwłocznie najbliższą rodzinę oskarżonego. Sąd jest również zobowiązany powiadomić pracodawcę, dowódcę – jeśli oskarżony jest żołnierzem, – uczelnię lub szkołę itd.

Tymczasowy areszt - pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI w zakresie zastosowania tymczasowego aresztu zapewnia:

  • analizę zasadności nałożenia tymczasowego aresztowania na oskarżonego,

  • merytoryczną i doradczą pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,

  • skontaktowanie się z organem, który zlecił areszt,

  • pomoc w uzyskaniu informacji o aresztowanym i przekazanie tych informacji jego rodzinie,

  • złożenie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wobec oskarżonego tymczasowego aresztu,

  • wnioskowanie o zastosowanie innego środka zapobiegawczego wobec oskarżonego.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.