Kadry i płace dla firm

Outsourcing kadr i outsourcing płac jest rozwiązaniem niezależnie od tego czy firma zatrudnia jednego pracownika, czy kilkaset.

W VOLENTI zajmujemy się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Współpraca z nami to znakomity sposób na dużą oszczędność czasu w kontekście samodzielnego prowadzenia rozliczeń oraz oszczędność pieniędzy w kontekście samodzielnego zatrudniania księgowych i kadrowych. 

Outsourcing płac obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
 • rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub powołanego na członka zarządu
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • rozliczanie zajęć egzekucyjnych
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT
 • wsparcie w bieżącej obsłudze PPK
 

Outsourcing kadr obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • kontrolowanie terminów ważności umów, badań lekarskich i szkoleń BHP
 • monitorowanie terminów kończących się umów o pracę, powrotów z urlopów macierzyńskich
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Korzyści z obsługi kadrowo-płacowej

Decydując się na korzystanie z usług VOLENTI, klienci uzyskują szereg korzyści:

 • niższe koszty związane z obsługą kadrowo-płacową
 • całkowita poufność informacji
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • sprawna komunikacja – dedykowana osoba do kontaktu
 • przejęcie obowiązków i odpowiedzialności wobec urzędów
 • gwarancja ciągłości obsługi kadr i płac
 • klient koncentruje się na tym, co naprawdę ważne tj. rozwijaniu swojej działalności

Usługa dla spółek i dużych firm

Uproszczona forma opodatkowania działalności

Opinie naszych klientów

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami