Kradzież

Jednym z najbardziej pospolitych przestępstw jest kradzież. Zgodnie z definicją polega ono na przywłaszczeniu przez sprawcę rzeczy należącej do innej osoby. Aby można było mówić o kradzieży, musi zostać udowodnione, że doszło do niej celowo. Oznacza to, że przestępca chciał zachować dla siebie cudzą rzecz i traktuje ją jak swoją własność, a co za tym idzie, rozporządza nią – oddaje lub sprzedaje osobie trzeciej.

Nie ma mowy o kradzieży, gdy sprawca zabiera rzecz dla żartu albo, gdy znajduje daną rzecz i przetrzymuje ją do czasu oddania właścicielowi.

Kradzież – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy prawnej w związku z odpowiedzialnością karną za kradzież. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Przywłaszczenia a przestępstwo przywłaszczenia

Należy pamiętać, że działanie w celu przywłaszczenia a przestępstwo przywłaszczenia to dwa inne przestępstwa. Mówimy o kradzieży, gdy sprawca działa umyślnie.

Jeśli natomiast ktoś zabiera daną rzecz przez przypadek albo nie wie, że należy ona do kogoś, to nie możemy mówić tutaj o przestępstwie kradzieży.

Jakie kary za popełnienie kradzieży?

Za popełnienie kradzieży grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli sprawca nie pojedna się z pokrzywdzonym, nie będzie mógł ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeśli wartość skradzionej rzeczy jest niższa niż ¼ minimalnego wynagrodzenia, sprawca nie będzie odpowiadał za przestępstwo, a za wykroczenie z kodeksu wykroczeń.

Kradzież - pomoc prawna Kancelarii

Nasi wykwalifikowani adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie i niezliczoną ilość prowadzonych spraw związanych z kradzieżami.

Gwarantujemy szczególnie:

  • profesjonalne i całościowe doradztwo związane z popełnieniem przestępstwa kradzieży,

  • dogłębna analiza sytuacji klienta i szukanie najlepszych rozwiązań,

  • wieloletnie, bogate doświadczenie,

  • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach toczących się postępowań,

  • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,

  • indywidualne podejście do klienta.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.