Niealimentacja

Niealimentacja to bardzo popularny problem rodzinny. Bardzo często zdarza się, że mimo wydanego wyroku zasądzającego świadczenie alimentacyjne, trudno jest je wyegzekwować

Osoba, która jest zobowiązana do płacenia alimentów w wielu przypadkach nie posiada żadnego dochodu, ani majątku i tym samym wymyka się nawet wykonaniu egzekucji komorniczej.

Niealimentacja – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w związku z przestępstwami dotyczącymi niealimentacji. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Do czego służy fundusz alimentacyjny?

Istnieje fundusz alimentacyjny, na którego wsparcie mogą liczyć osoby uprawnione do otrzymywania alimentów, a nie potrafiące ich wyegzekwować od niewypłacalnego dłużnika.

Postępowanie karne a niealimentacja

Postępowanie karne wszczyna się przeciwko dłużnikowi, którego opóźnienie w wypłacie świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące lub gdy wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.

Kary a niealimentacja

Sprawcy, który uchyla się od alimentacji grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 bądź kara grzywny. Bardzo ważne jest, aby to pokrzywdzony zgłosił do odpowiedniego organu (do prokuratury lub na policję) wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego, ponieważ nie jest to przestępstwo ścigane z urzędu.

Jeśli dojdzie do przesłuchania dłużnika i w ciągu 30 dni od tego wydarzenia spłaci on alimentacyjne długi, wtedy nie podlega karze.

Niealimentacja - pomoc Kancelarii

Sprawy związane z alimentami są bardzo trudne i specyficzne, ale nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI może poszczycić się wieloma sukcesami w tym zakresie. 

Oferujemy przede wszystkim:

  • reprezentowanie zarówno osób pokrzywdzonych, jak i oskarżonych w sprawach alimentacyjnych,

  • szczegółową analizę słuszności zarzucanych czynów,

  • pomoc w przygotowaniu wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjnego,

  • obronę osób niesłusznie oskarżonych o uchylanie się od płacenia świadczeń alimentacyjnych,

  • pomoc i wsparcie podczas całego postępowania.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.