Prawo autorskie

Jedną z dyscyplin prawa cywilnego jest prawo autorskie, czyli zbiór praw, jakie przysługują twórcy dzieła. Prawo autorskie upoważnia autora do decydowania w zakresie eksploatacji utworu, jak również do czerpania z niego korzyści finansowych.

Ochrona praw autorskich działa automatycznie, tzn. powstaje od razu w momencie ustalenia utworu – nie musi być on nawet skończony.

Dobry adwokat – Prawo autorskie – Katowice Kompleksowe usługi w zakresie prawa autorskiego. Kancelaria Adwokacka VOLENTI. Skontaktuj się z nami. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Eksperci prawa autorskiego

Nasza Kancelaria Adwokacja VOLENTI w Katowicach zajmuje się zarówno prawem autorskim osób działających w szeroko pojętej kulturze (branża wydawnicza, filmowa, muzyczna), jak i przedsiębiorców, których praca ma twórczy charakter (m.in. architekci, projektanci).

Nasi wyspecjalizowani adwokaci w zakresie prawa autorskiego oferują:

  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów (umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umowy sublicencyjne, umowy o dzieło, umowy licencyjne) i negocjowanie ich,

  • opracowanie opinii dotyczących bezprawnego wykorzystania utworu,

  • dochodzenie autorskich należności,

  • merytoryczną pomoc w uzyskaniu odszkodowań za naruszenie praw autorskich,

  • doradztwo w celu zapobieżenia ewentualnemu złamaniu praw autorskich,

  • poradnictwo i fachowa pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących naruszenia praw autorskich,

  • pomoc prawną w zakresie wynagrodzenia autorskiego,

  • reprezentowanie klienta podczas procesów sądowych obejmujących naruszenie praw autorskich oraz przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS,

  • doradztwo w kwestiach dotyczących ochrony wizerunku.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.