Windykacja sądowa

Jeżeli polubowne wezwania nakazu zapłaty długów zawodzą na drodze windykacji polubownej, wówczas ostatecznym wyjściem pozostaje windykacja sądowa, tzw. przymusowa. Czasami kontrahent – mimo zawartego porozumienia – nie wywiązuje się z warunków umowy lub też po prostu unika odpowiedzialności. Wówczas należy skierować sprawę do sądu i rozpocząć windykację sądową, która skuteczniej doprowadzi do nakazu zapłaty na mocy klauzuli wykonalności. Kancelaria Prawna VOLENTI w Katowicach uruchomi proces postępowania sądowego i kompleksowo zajmie się jego obsługą.

Skuteczna windykacja z VOLENTI Masz wiele nieopłaconych faktur i chcesz odzyskać ciężko zarobione pieniądze? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Zobacz ofertę: Windykacja – Katowice

Obsługa postępowań sądowych i egzekucyjnych

Jeśli we własnym zakresie wykonujecie Państwo czynności, tj windykacja przedsądowa, to godna polecenia jest nasza usługa polegająca na obsłudze prawnej postępowań sądowych w sprawach gospodarczych oraz sądowych postępowań egzekucyjnych.

W ramach tej usługi nasi prawnicy reprezentują Państwa w postępowaniu sądowym podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego reprezentują Państwa również w postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja sądowa a koszty

Jaka jest cena obsługi windykacji sądowej i od czego zależy? Wynagrodzenie pobierane przez nas za usługę obsługi postępowań sądowych i egzekucyjnych jest uzależnione od specyfiki i rodzaju danej sprawy. W większości jednak przypadków nasze wynagrodzenie stanowi procent wartości wygranej lub wyegzekwowanej należności.

Windykacja sądowa - co to jest?

To kolejny etap windykacji, czyli działań, których celem jest odzyskanie należności. Zgodnie z nazwą ten rodzaj windykacji przeprowadzany jest przez sąd. Po wydaniu wyroku następuje wyegzekwowanie długu lub też skierowanie sprawy do komornika. 

W wyniku rozprawy sądowej na wyrok zostaje nałożona tzw. klauzula wykonalności. Upoważnia ona do odebrania swojej należności. W związku z tym, że windykacja ta odbywa się przy udziale sądu, zwykle firmę reprezentuje kancelaria prawna.

Jak przebiega windykacja sądowa? Etapy

Kancelaria VOLENTI oferuje Państwu profesjonalne doradztwo prawne i pomoże Państwu na każdym etapie postępowania. Windykacja sądowa rozpoczyna się od przygotowania i złożenia pozwu do odpowiedniego sądu, często określonego w warunkach umowy. Najczęściej wybieranym trybem postępowania jest tryb nakazowy. Tutaj trzeba jednak wykazać się skrupulatnie archiwizowanymi dowodami, które ewidentnie wykazują brak chęci porozumienia ze strony dłużnika. Nasza Kancelaria Prawna pomoże w przygotowaniu dowodów. Wówczas sąd wydaje nakaz zapłaty.

W przypadku, kiedy sprawa toczy się w trybie zwykłym, sąd wyznacza termin rozprawy, a następnie przeprowadza ją. W tym przypadku każdy ma prawo przedstawić swój punkt widzenia oraz wezwać świadków. W wyniku zebranych dowodów sąd wydaje wyrok lub nakaz zapłaty.

W momencie uprawomocnienia się wyroku lub nakazy zapłaty, pełnomocnik poszkodowanego składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po jej nadaniu kończy się windykacja sądowa. Natomiast przed uprawomocnieniem się wyroku lub nakazu spłaty dłużnik może odwołać się od wyroku lub złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Wówczas sąd wyznacza nowy termin rozprawy.

Kto płaci za przeprowadzenie windykacji sądowej?

Zgodnie z prawem, oprócz długu, wierzyciel za każdy dzień zwłoki może naliczać odsetki. Jeżeli ich wysokość nie była ustalona w umowie, wówczas przysługują odsetki ustawowe. W związku z tym w rezultacie koszty przeprowadzenia windykacji sądowej zostają przerzucone na dłużnika.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia?

Przede wszystkim aby rozpocząć, a następnie przeprowadzić windykację sądową, trzeba przygotować szereg formalności. Doświadczeni prawnicy z naszej Kancelarii Prawnej VOLENTI w Katowicach dopilnują wszelkich zobowiązań oraz będą odpowiednio reprezentować Państwa interesy. Współpraca z pełnomocnikiem pozwala szybko i sprawnie przeprowadzić cały proces, bez zbytniego angażowania czasu i emocji.

Współpraca z Kancelarią Prawniczą gwarantuje:

  • Profesjonalne doradztwo
  • Pomoc w zgromadzeniu dokumentów i ich weryfikację
  • Przygotowanie i złożenie pozwu
  • Reprezentowanie w czasie rozprawy
  • Wnoszenie wymaganych pism procesowych
  • Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Windykacja sądowa to często jedyny, skuteczny sposób odzyskania należności. Podczas jej przeprowadzania warto skorzystać z profesjonalnej pomocy i mieć pewność, że sprawa zostanie doprowadzona do końca.

Opinie naszych klientów