Pomoc frankowiczom

Oferujemy wsparcie prawne klientom, którzy spłacają kredyt udzielony we franku szwajcarskim (CHF) i chcą doprowadzić do unieważnienia umowy  kredytu lub odfrankowienia kredytu.

Podstawą rozpoczęcia postępowania o unieważnienie umowy kredytowej w CHF jest bardzo dokładna analiza takiej umowy, a w szczególności pod kątem czy bank spełnił wobec Państwa obowiązek informacyjny o całkowitych kosztach kredytu w walucie CHF, uwzględniających m.in. ryzyko walutowe. Z naszego doświadczenia wynika, że w większości umów nie spełniono tego obowiązku i jest podstawa do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Analiza Państwa umowy kredytu we CHF jest bezpłatna i w jej trakcie oceniamy czy umowa zawiera niedozwolone klauzule – tzw. klauzule abuzywne.

W przypadku zlecenia nam sprawy, podejmujemy w Państwa imieniu odpowiednie kroki prawne wobec banku.

Kalkulacja korzyści finansowych

Poza analizą samej umowy kredytowej, oszacujemy wartość nadpłaconych rat i sprecyzujemy roszczenie wobec banku: unieważnienie Państwa umowy lub odfrankowienie kredytu. Zapewnimy Państwu reprezentację zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Darmowa analiza umowy frankowej

Wystarczy  wypełnić formularz a my skontaktujemy się z Państwem telefonicznie. Bezpłatnie przeanalizujemy umowę i oszacujemy korzyści finansowe.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach czy odfrankowienie kredytu?

Unieważnienia kredytu w walucie CHF oznacza definitywne jego zamknięcie. Wówczas bank jako kredytodawca i klient jako kredytobiorca będą mieli obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie od siebie otrzymali. Bank będzie musiał zwrócić wszystkie należności, w tym prowizje od udzielonego kredytu, raty wraz z odsetkami i inne opłaty. Klient z kolei będzie miał obowiązek zwrócić otrzymany od banku kapitał. Po wzajemnym potrąceniu roszczeń nastąpi określenie, które roszczenie jest wyższe i wówczas bank zwróci klientowi powstałą nadpłatę lub klient wyrówna roszczenie banku. Nieruchomość klienta zostanie jednocześnie zwolniona z zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku.

Odfrankowienie kredytu oznacza, że umowa kredytu nadal obowiązuje. Usunięte zostaną z niej niedozwolone tzw. klauzule abuzywne, a sam kredyt stanie się kredytem złotówkowym. Kredyt będzie dalej spłacany przez klienta, ale w złotówkach polskich.

O co zapyta sąd na rozprawie frankowej - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania przez sąd. Świadczymy pomoc dla frankowiczów i pomagamy im przygotować się do rozprawy.

Przeczytaj nasz artykuł na Blogu: Pytania do frankowiczów.

Opinie naszych klientów i nasze wygrane

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami