Prawo wekslowe

Prawo wekslowe jest bardzo rygorystyczną dziedziną prawa – zobowiązania wekslowe mają swój specyficzny charakter, np. skomplikowaną terminologię występującą tylko w zagadnieniach prawa wekslowego. 

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych usług dotyczących prawa wekslowego. Doświadczenie to łączymy z szeroką wiedzą dotyczącą prawa handlowego i prawa podatkowego, oferując najwyższą jakość usług.

Prawo wekslowe z VOLENTI Katowice Profesjonalna pomoc, obsługa i doradztwo prawne z zakresu prawa wekslowego. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Czym są weksle?

Weksle są najbardziej popularnymi papierami wartościowymi. Stanowią one zabezpieczenie roszczeń wierzyciela. Zdarza się również, że instytucje kredytowe wymagają weksli jako zabezpieczenia spłaty pożyczki czy kredytu.

 Należy pamiętać też o tym, że w obrocie handlowym weksel stanowi akceptowalny środek płatniczy.

Pomoc i obsługa prawna z zakresu prawa wekslowego

Nasi adwokaci zapewniają w szczególności:

  • szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa wekslowego,

  • doradztwo związane z otrzymaniem oraz wystawianiem weksli,

  • wypełnianie, a także przygotowywanie deklaracji wekslowych,

  • dokonywanie poręczeń wekslowych,

  • profesjonalne i skuteczne dochodzenie roszczeń z weksli przed sądem,

  • sporządzanie weksli in blanco,

  • kompleksowe przygotowywanie opinii prawnych związanych z szeroko pojętym prawem wekslowym,

  • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych dotyczących konfliktów na tle wekslowych zobowiązań,

  • całościowe poradnictwo podczas trwania postępowania sądowego, jak i po jego zakończeniu,

  • indywidualne podejście do klienta.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.