Przywłaszczenie

Jeśli sprawca przywłaszcza prawo majątkowe lub rzecz, której wartość przekracza 500 złotych, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Przestępstwo to regulowane jest w takim wypadku przez kodeks karny. Jeśli natomiast wartość przywłaszczonych rzeczy nie przekracza 500 złotych, sprawcy grozi kara ograniczenia wolności, grzywny lub aresztu, a reguluje to kodeks wykroczeń.

W obydwu przypadkach dochodzi do przywłaszczenia przez sprawcę i postępowania z przywłaszczoną rzeczą czy prawem, jakby było ono własnością sprawcy.

Przywłaszczenie – Dobry adwokat Udzielimy profesjonalnej pomocy i opieki prawnej w związku z przestępstwami dotyczącymi przywłaszczenia. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w każdej sprawie karnej. Tel: 533 296 069 sekretariat@volenti.pl

Co odróżnia przywłaszczenie od kradzieży?

Brak elementu zaboru, jeśli chodzi o przestępstwo przywłaszczenia. Przy przywłaszczeniu sprawca podejmuje się takich kroków, które mają na celu pozbawienie władztwa nad rzeczą właściciela.

Ściganie przestępstwa przywłaszczenia następuje z urzędu, ale może również nastąpić na wniosek pokrzywdzonego – gdy sprawca działa na szkodę najbliższej osoby.

Przywłaszczenie - pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka VOLENTI ma duże doświadczenie w uczestniczeniu w sprawach związanych z przestępstwem przywłaszczenia.

Nasi wykwalifikowani adwokaci oferują:

  • merytoryczna i fachowa analiza mająca na celu ustalenie, czy doszło do przestępstwa przywłaszczenia,

  • doradztwo prawne,

  • pomoc w przygotowaniu wniosku pokrzywdzonego poprzez przestępstwo przywłaszczenia,

  • reprezentowanie klienta i dbałość o jego interesy na każdym etapie postępowania,

  • indywidualne podejście do klienta,’

  • pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,

  • proponowanie najlepszych dla klienta rozwiązań,

  • reprezentowanie zarówno sprawców przestępstwa, jak i osób pokrzywdzonych.

VOLENTI

Skontaktuj się z nami.