Wynagrodzenie

Rozliczenie za świadczoną przez nas pomoc prawną jest przejrzyste. Nasze wynagrodzenie ustalamy indywidualnie, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania zleconej nam sprawy. Oferujemy elastyczne warunki wynagrodzenia, dostosowane do potrzeb naszych klientów. 

Adwokat Katowice - cennik i formy wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe

Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w ramach którego prawnicy naszej Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji przez określoną liczbę godzin w każdym miesiącu. Zawierając umowę o stałą obsługę prawną, wykupujecie Państwo pewnego rodzaju miesięczny abonament na usługi prawnicze. Abonament ten może opiewać na dowolną liczbę godzin, w zależności od Państwa potrzeb. Na Państwa życzenie prawnicy z naszej Kancelarii mogą również w oznaczone dni w każdym tygodniu świadczyć pomoc prawną w siedzibie Państwa firmy (usługa in-house lawyer).

Przy sprawach jednorazowych również pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe. Jego wysokość zależy od charakteru sprawy i przewidywanego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie success fee

Rozliczenie za obsługę prawną może nastąpić dopiero po skutecznym załatwieniu Państwa sprawy. Przy takiej formie rozliczenia, nasze wynagrodzenie stanowi premia płatna po zakończeniu sprawy. Najczęściej jej wysokość określamy procentowo od wartości przedmiotu sprawy. 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Dbamy o interesy naszych klientów przed sądem lub organem administracji publicznej. Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz stawki ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 

Z aktualnymi wysokościami stawek można zapoznać się klikając w LINK.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami